2903, 2022

İbret Alalım

29 Mart 2022|

Bir kere Kureyş rüesâsı Hz. Ömer (r.a.)’i zi­yaret etmişti. Mecliste azâd edilmiş köleler de vardı. Kureyş beklediği halde Hz. Ömer (r.a.) bunlarla konuşmakta devam etmişti. Ebü Süfyan (r.a.) bu muameleden kızarak: “— Hâle bakınız. Bu

1203, 2022

Abdülmecid Hân ve Osmanlı’da Kırılma Noktaları

12 Mart 2022|

Abdülmecid Hân ve Osmanlı’da Kırılma Noktaları Abdülmecid Hân ve Osmanlı’da Kırılma Noktaları başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Osmanlı sultanlarının otuz birincisi olan Sultan Abdülmecid Hân, II. Mahmud Hân’ın oğludur. Abdülmecid Hân’ın devlet idaresinde yeterli tecrübesi yoktu.

1103, 2022

Abdestin İncelikleri

11 Mart 2022|

Abdestin İncelikleri Abdestin İncelikleri başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâhü Teâlâ, Kur’ân-ı Kerîm’inde: “Ey îmân edenler, namaz kılmak istediğiniz zaman yüzlerinizi yıkayınız ve dirseklerinizle beraber ellerinizi de yıkayınız. Başlarınızı meshediniz. Ve topuklarla birlikte ayaklarınızı da yıkayınız.”

1003, 2022

Fıkhî Mezheplerin Önemi

10 Mart 2022|

Fıkhî Mezheplerin Önemi  Fıkhî Mezheplerin Önemi başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Günümüz İslâm toplumunda mezheplerin tamamına karşı çıkıp fıkıh ilmini reddederek yeniden hadîse yönelmeye davet eden bazı gruplar ortaya çıkmıştır. Bunlar, Mâlikî mezhebinin kurucusu İmâm-ı Mâlik

903, 2022

İslam Kadına Şiddeti Teşvik Etmez

9 Mart 2022|

İslâm’da kadının dövülmesi, Nebî (s.a.v.) tarafından uygulanmış ve teşvik edilmiş bir husus değildir. Ancak Kur’ân ve sünnette bu fiile belli şartlarda izin verilmiştir. Meâlen şöyle buyurulmuştur: “Serkeşliklerinden endişe ettiğiniz kadınlara, va’z-u nasihât edin, sonra yataklarda

803, 2022

Kavvam Erkek ile Saliha Kadın Evi Cennete Çevirir

8 Mart 2022|

Kavvam Erkek ile Saliha Kadın Evi Cennete Çevirir Kavvam Erkek ile Saliha Kadın Evi Cennete Çevirir başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Allâh (c.c.) kadın ve erkeğe farklı konularda üstünlükler verdiğini bildiriyor. (Nisâ s. 32) Kadın ve

703, 2022

Evrenin Yaratılışı

7 Mart 2022|

Evrenin Yaratılışı Evrenin Yaratılışı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz Evrenin patlama hızı inanılmayacak kadar hassas bir kesinlikle belirlenmiştir. Bu nedenle “Big Bang” herhangi bir patlama değil, her yönüyle çok iyi hesaplanmış ve düzenlenmiş bir oluşumdur. “Big

603, 2022

Büyük Cemaate Katılmak

6 Mart 2022|

Büyük Cemaate Katılmak Büyük Cemaate Katılmak başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz. Efendimiz (s.a.v.) ’in bizlere olan emir ve vasiyetlerinden biri de şudur: Namazlarımızı küçük cemaatten çok, büyük cemaatle kılacağız; küçük cemaatlerle yetinmeyeceğiz. Ancak şer’î mazeretimi olduğu

503, 2022

Sihir ve Büyü Yasaklanmıştır

5 Mart 2022|

“Muhabbet vesaire için efsun yapmak, iplik okumak veya nüsha yazmak suretiyle sihir yapmak, şirktir.” (Ebû Davûd) Sihir, öğrenmeye ve başkasından ders almaya dayanan bazı özel hareketleri yapmakla kötü ve zararlı bir nefis için meydana gelen

Uygulamamızı hemen indirin.

Mevlana Takvimi mobil uygulaması ile her gün için yeni bir yazı cep telefonunuzda.

Uygulamamızı hemen indirin.

Mevlana Takvimi mobil uygulaması ile her gün için yeni bir yazı cep telefonunuzda.