Bismillahirrahmanirrahim

Bismillahirrahmanirrahim başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Besmele, söyleyenlerin, zikredenlerin gıdasıdır. Kuvvetliler için izzet ve yükseklik, zayıflar için sığınak ve barınak, sevenler için nûr, müştâklar için neşedir. Besmele rûhların rahatı, bedenlerin kurtuluşudur. Besmele kalblerin nûru, işlerin nizâmıdır. Besmele sağlamların tâcıdır, kavuşanların ışığıdır. Besmele âşıkların zikridir. Besmele, kullarını şerefli ve aşağı kılma kudreti olan Hüdâ’nın ismidir. Besmele sonu olmayan Bâkî’nin ismidir. Besmele, her sûrenin başlangıcı ve anahtarıdır. Besmele, yalnızlıkları kendisiyle şereflendirenin ismidir. Besmele, râhmeti tamam olanın ismidir. Besmele zanları güzel kılanın ismidir. Besmele bir şeye ol deyip, ondan meydana getirenin ismidir. Erişilemeyen ve kimseye ihtiyacı olmayan, vehim ve kıyâstan yüksek ve berî olanın ismidir.
Sen harf harf Besmele’yi söyle, biner biner sevâb kazan, günâhlarını azalt. Bir kimse diliyle Besmele söylese dünyayı, kalbiyle söylese âhireti, sırrı ile söylese Mevlâyı müşâhede eder. Bismillâh öyle bir kelimedir ki, onunla, söyleyenin ağzı temizlenir. Bismillâh öyle bir kelimedir ki, onunla gam devam etmeyip gider. Besmele öyle bir kelimedir ki, onunla nimet tamam olur. Öyle bir kelimedir ki, onunla sitem, eziyyet ve azâb kalkar. Öyle bir kelimedir ki, ümmet onunla diğerlerinden ayrılmıştır. Besmele öyle bir kelimedir ki, celâl ile cemâl arasını birleştirmiştir. Besmele öyle bir kelimedir ki, kudret ile râhmet arasını birleştirmiştir. Şeytâna uymamak ve isyândan kaçınmak için, cehennemden korkarak çok iyilik yapana, Allâhü Teâlâ’yı anana, Allâhü Teâlâ’nın gösterdiği yola yapışana, Allâhü Teâlâ’ya sığınana, tevekkül edene, onun zikri ile meşgûl olana ve Mevlâ’yı anıp da Bismillâh diyene, Allâhü Teâlâ rahmet eylesin. Devlet, saâdet, ebedî şeref; azgınlıktan kaçınan ve dünya için kendine yetecek kadarla yetinip, dâima diri olan Allâhü Teâlâ’nın zikrine ve fikrine devam edip de, Bismillâh diyen kimse içindir.
(Abdülkâdir Geylâni (k.s.), İlim ve Esrâr Hazinesi, s.169)
 

Bir Yorum Bırak