Sadakaları Heder Etmeyelim

Sadakaları Heder Etmeyelim başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Allâhü Teâlâ buyurdu: “Ey îmân edenler! Sadakalarınızı malınızı, insanlara gösteriş için harcayan, Allâh (c.c.)’a ve âhiret gününe inanmayan bir kimse gibi başa kakmak ve incitmek suretiyle heder etmeyin.” (Bakara s. 264)

Ebû Hüreyre (r.a.)’den rivâyetle, Resûl-i Ekrem (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kıyâmet gününde insanlardan haklarında hüküm verileceklerin ilki şu kimselerdir:

1. Allâh (c.c.) yolunda şehîd düşen bir adam, Allâh (c.c.) divanına getirilir. Cenâb-ı Hâkk ona verdiği nimetlerini bildirir. O da onları itiraf eder. Allâhü Teâlâ: “O nimetlerle nasıl âmel işledin?” “Ya Râb! Senin yolunda muharebe ettim, şehid düştüm” der. Cenâb-ı Hâkk: “Yalan söylüyorsun. Sen denilsin diye harbettin, öyle de denildi.” Sonra Cenâb-ı Hâkk emir verir, adam yüzükoyun sürüklenerek cehenneme atılır.

2. Allâh (c.c.)’un kendisine imkân ve çeşit çeşit mallar verdiği bir adam getirilir. Cenâb-ı Hâkk ona verdiği nimetlerini sayar, o da onları bilir. Allâh (c.c.): “O nimetlerde nasıl bir tasarrufta bulundun?” “Ya Râb! İnfâk edilmesini sevdiğin her yolda senin rızan için infâk ettim.” Allâhü Teâlâ: “Yalan söyledin. “O, cömerttir” denilmesi için sarfettin, öyle de denildi. Sonra Cenâb-ı Hâkk emir verir. Adam yüzükoyun sürüklenerek ateşe atılır.

3. Bir adam ki ilim öğrenmiş ve öğretmiş, Kur’an okumuştur. Bu kişi Allâh (c.c.)’un huzuruna getirilir. Hâkk Teâlâ ona verdiği nimetleri bildirir. Adam da bunları itiraf eder. Cenâb-ı Hâkk: “Peki o nimetlerde nasıl tasarrufda bulundun?” diye sorar.” “Ya Râb! İlim öğrendim ve öğrettim, senin yolunda Kur’an okudum.” Mevlâyı Müteâl Hazretleri: “Yalan söyledin! Âlim: Sen denmesi için ilim öğrendin. Hâfız denmesi için de Kur’an okudun.” Müteakiben Allâhü Teâlâ emir verir, yüzü üstü çekilerek cehenneme atılır.”

(İmâm Şemsüddin ez-Zehebî, İslâm Şeriatinde Büyük Günâhlar, s.129-130)

Bir Yorum Bırak