Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e Söven Zındıktır!

Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’e Söven Zındıktır! başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Kıyâmet gününe kadar okunacak olan Kur’ân’da Allâh (c.c.), Ashâb-ı Kirâm (r.a.e.)’in tevbelerini kabul edip affettiğine dair âyet indirmiştir. “Andolsun ki Allâh, Müslümanlardan bir grubun kalpleri eğrilmeye yüz tuttuktan sonra, Peygamberi ve güçlük zamanında ona uyan muhacirlerle ensarı affetti. Sonra da onların tevbelerini kabul etti. Çünkü O, onlara karşı çok şefkatli, pek merhametlidir.” (Tevbe s. 117) Râbbimizin razı olduğunu, tevbelerini kabul ettiğini açıkladığı bu âyetten sonra, Rafızi, zındık veya saptırıcı bid’atçi gibi bir kâfirden başkası, sahâbeler hakkında sövmeye cüret edebilir mi? Allâhü Teâlâ buyurur ki, “Allâh bir topluluğu doğru yola ilettikten sonra, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklayıncaya kadar onları saptıracak değildir. Allâh her şeyi çok iyi bilendir.” (Tevbe s. 115)

Sahâbelerin üstünlüklerini ve öncülüklerini gösteren hadislere gelince, sünnet bunun zikri ile doludur. Sahiheyn’de Abdullah b. Mes’ûd (r.a.)’den rivâyet edildiğine göre, Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur: “İnsanların en hayırlısı benim asrımda yaşayanlar, sonra onları takip edenler ve sonra onları takip edenlerdir. Bunlardan sonra bir topluluk gelir ki, onlardan birinin şehâdeti yeminini, yemini de şehâdetini geçecektir.” (Buhârî)
Peygamber (s.a.v.), onların insanların en hayırlıları olduğunu açıklamıştır. Allâh (c.c.)’un düşmanları, hevâsından konuşmayan Peygamber (s.a.v.)’in temize çıkardığı insanları lekelemeye nasıl cüret ediyorlar? Hatta Peygamber (s.a.v.), asrında yaşayan sahabelerin mutlak olarak en hayırlılar olduğunu, onlardan fazîletli bir asır olmadığını açıklamıştır. Kim bundan başkasını söylerse o zındıktır.

(İbnu Hacer el-Askalânî, el-İsâbe (Seçkin Sahabeler), s.13-15)

Bir Yorum Bırak