Tuvalet Adabı

Tuvalet Adabı başlıklı yazımızı istifadenize sunuyoruz.

Tuvalete giriş ve çıkışlarda riâyet edilmesi gereken bir takım âdâblar vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz:
1. Sol ayak ile girmek ve sağ ayak ile çıkmak.
2. Allâh (c.c.) isminin yazılı olduğu bir şeyi taşımamak.
3. Tuvalet ihtiyâcını giderme esnâsında ağırlığı sol tarafa vermek.
4. Tuvalet ihtiyâcını giderme esnâsında kıbleye karşı dönmemek veya arka çevirmemek.
5. Kutsal şeyleri düşünmemek, temizlikte sol eli kullanmak, çıkan pisliğe bakmamak, gereğinden fazla durmamak.
6. Durgun suya idrar yapmamak.
7. Hayvan ve haşerât deliklerine, rüzgâr yönüne, halkın toplandığı yerlerde, meyveli ağacın altına ve yol üzerine tuvalet ihtiyacını gidermemek.
8. Zorunlu olmadıkça tuvalet ihtiyacını giderme esnasında konuşmamak.
9. İdrardan istibrâ yapmak. (İstibrâ, tuvalet ihtiyacından sonra idrârın kalan artığının beklemek, öksürmek vb. yöntemlerle çıkartılmasıdır.)

İstinca Adabı

İstinca; büyük veya küçük abdesti bozduktan sonra pisliğin yerini su veya taşla temizlemektir. İstincayı su veya taş ile yapmak vâcibtir. Fazîletli olan önce taş, daha sonra su kullanmaktır. İkisinden biri kullanılmak isteniyorsa su kullanmak daha efdâldir. Çünkü günümüzde su sorunu pek olmadığı için su ile temizlenmek daha uygun olur. Büyük ve küçük abdest bozulduktan sonra temizlemenin su ile yapılması gerektiğini bildiren hadîs-i şerîfte, Ata (r.a.), Enes bin Mâlik (r.a.)’in şöyle dediğini rivâyet eder: “Resûlullâh (s.a.v.) kazâ-i hâcet için helâya girerler. Ben ve benim kadar bir genç ile beraber bir su kabı, bir de ucu demirli bir değnek taşırdım. Resûlullâh (s.a.v.) bu su ile istincâ eder, temizlenirdi. Ucu demirli değneği de yere dikerek sütre yapar ve ona doğru namaz kılardı.” (Buhârî)

(Kadı Ebû’ş-Şuca’, Gâyetül İhtisâr, s.119-124)

Bir Yorum Bırak