Guslün Maddi ve Manevi Faydaları

Gusül, Allâhü Teâlâ’nın Müslümânlar için emrettiği en önemli maddî-manevî temizlik biçimidir. Cenâb-ı Hâkk: “Eğer cünüp iseniz yıkanıp temizlenin”
(Mâide s. 6) buyurmaktadır. Bu yıkanmanın şeklini de Hz. Peygamber (s.a.v.) kendi tatbîkâtıyla bize öğretmiştir. Gusül maddi temizliği sağladığı gibi manevî temizliği de sağlar. Çünkü vücûdumuzun herhangi bir yerinde görünür bir pislik veya kirpas olmasa bile cünüp olan kimsenin ibâdetlerini yerine getirebilmesi için mutlaka gusletmesi gerekir. Ayrıca gerekli şartları yerine getirilmeyen yıkanma, ne kadar itinalı yapılırsa yapılsın guslün yerine geçmez ve bununla cünüplükten kurtulmak mümkün olmaz.

Cünüp olan kimse ilk fırsatta gusletmeye çalışmalıdır. Bu durumda ancak, içinde bulunduğu namaz vâktinin çıkmasına kadar müsaade vardır; daha fazla geciktirmesi günâh kazanmasına sebep olur. Guslün vücûd için faydalarına işâret eden doktorlar, bu hususta şunları söylemektedir: İnsanın başına gusletmesi gerektiren bir hal gelince bütün damarlarda büyük bir sarsıntı olur. Vücûdda bir yorgunluk ve gevşeklik meydana gelir. Bu yorgunluk ve sarsıntıyı gidermek için vücûdun her tarafını yıkamak lâzımdır. Demek ki; guslü gerektiren hâllerde sadece bazı organlar değil, vücûdun tamamı yıkanma ihtiyacı hissetmektedir. Çünkü gerek cünüplükte, gerekse hayız ve nifâs hâlinde; başta kalp olmak üzere bütün organların yorgunluklarının giderilmesi ve vücûdun kan dolaşımının normale dönmesi, ancak güzel bir boy abdesti ile sağlanır. Allâh (c.c)’un her emrinde olduğu gibi gusül abdestinde de bizim bilemediğimiz daha birçok hikmet ve faydalar bulunmaktadır.

Gusül gerektiren durumda yapılması haram olan işler şunlardır: Namaz kılmak; Kur’ân niyetiyle Kur’ân’dan bir parça okumak, Kur’ân-ı Kerîm’e ve onun en ufak bir parçasına dokunmak ya da tutmak. Üzerinde âyet yazılı olan bir levhâyı veya buna benzer bir şeyi tutmak.

(www..mevlanatakvimi.com)

Bir Yorum Bırak